Přírodní léčiva TaiwanTCM jsou bylinné prostředky Tradiční Čínské Medicíny, produkovaná pod vedením tchajwanských expertů. Úcta k tradici, smysl pro poctivost a pokročilá technologie jsou charakteristiky, které odlišují Tchaj-wan vzhledem k jiným zdrojům bylin TČM.

Tradiční Čínská Medicína jako taková již dlouhou dobu není považována za nevědeckou. Většina z bylinných přípravků, které se dnes čím dále tím více uplatňují na trhu, jsou ve skutečnosti byliny či směsi bylin TČM prodávané pod komerčními jmény bez zdůraznění názvu účinné byliny.

Na Tchaj-wanu a v jiných rozvinutých zemích Asie se Tradiční Čínské Medicíně přikládá stejná vážnost a právní ochrana jako kterémukoliv jinému odvětví medicíny. Na Tchaj-wanu kromě toho existuje systém certifikace a dovozní kontroly zaručující čistotu zpracování a celkovou zdravotní nezávadnost materiálů TČM.

Přírodní prostředky TaiwanTCM v sobě spojují znalosti Tradiční Čínské Medicíny s nejnovějšími metodami biomedicínského výzkumu. Neobsahují pesticidy ani jiné nežádoucí příměsi a mají zaručený obsah účinných látek. Pěstují se buď přímo na Tchaj-wanu, nebo v zemi jejich původu pod přímým dohledem tchajwanských expertů. Jejich zpracování odpovídá vysokým standardům tchajwanské TČM.